Get Adobe Flash player
Търсене
Абонирай се за новини

Магазини :: магазин TEODOR

TEODOR logo-black 2018 Работно време 10,00 - 20,00
етаж 1
Телефон 0879 947 996
Web http://www.teodor.bg/

fb

www.fb.com/teodor.fashion

 
DSC 5875
ИСТОРИЯ

Повече от 20 години TEODOR е синоним на традиция, качество и стил в мъжката мода.


Стартирайки с един единствен магазин и извървявайки дългия път на усъвършенстване и стремеж към високо качество и индивидуален стил, марката се утвърждава като една от водещите фирми в изработката на мъжки дрехи, обувки и аксесоари на българския пазар.

Ние в TEODOR залагаме на модерен стил, следвайки новите световни тенденции в модата и развитието на новите технологии в текстила и облеклата.

Стилът на TEODOR е вдъхновен от елегантния съвременен мъж.

Нашите облекла са с гарантирано качество на изработка и материали, което постигаме благодарение на професионализма на служителите ни, високите изисквания и цели, които компанията си поставя. Визията за развитие на търговската марка е залагане изцяло на естествени тъкани и материи като вълна, памук, лен. Обръщаме специално внимание и на най-малкия детайл на дрехата – от кройката на всяко изделие до копчето на ръкава – за постигане на перфектната дреха.

През годините TEODOR се превръща в марка синоним на безупречен стил и високо качество.


Високото качество на платовете и изработката на дрехите се постига благодарение на високо квалифицирания екип дизайнери, който лично подбира всеки един артикул, за постигане на оптимално висок стандарт на детайлите.

В стремежа си да предложим на нашите клиенти перфектна визия и удобство всеки сезон, колекциите на модна марка TEODOR се състоят от две линии: официално-делова и спортно-елегантна. Разбирайки динамичното ежедневие на съвременния мъж, ние предлагаме богата гама от модели и висококачествени естествени материи подходящи за всеки повод и създаване на една завършена визия и безупречен стил.

 

НАШАТА МИСИЯ

Ние в TEODOR знаем, че нашият успех са хората. Затова нашата мисия е да бъдем пътеводител за качество и стил в мъжката мода. Интегрирахме основните ни дейности като дизайн, производство, дистрибуция, маркетинг и продажби в една обща цел да създаваме отлични продукти като модели и цена, по атрактивен начин и за възможно най-кратко време. Колекциите на TEODOR са отражение на българско качество и световен дизайн. Залагаме на висококачествени платове от естествени материи като вълна, лен и памук.

Ние в TEODOR се вдъхновяваме от съвременния мъж, който е индивидуалист и носи промяната. Ние знаем, че малките неща значат много. В нашите колекции акцентираме на детайла, от кройката до копчето на ръкава. Детайлът, който отличава всеки мъж с неговия индивидуален стил и дух.

 

 

For more than 20 years TEODOR has been a synonym of tradition, quality and style in men’s fashion.

Starting with just one shop and walking the long way of perfection and pursuit of high quality and individual style, the brand has established itself as one of the leading companies in the manufacturing of men’s clothes, shoes and accessories on the Bulgarian market.

At TEODOR we rely on modern style, following the latest world trends in fashion and development of new technologies in textile and clothing.

The style of TEODOR has been inspired by the elegant modern man.

Our clothes are with guaranteed quality of manufacturing and materials, which we achieve thanks to our employees’ professionalism, our stringent requirements and high aims that the company sets itself. The vision for the development of the brand is to use natural fabrics and materials entirely. We pay special attention to the smallest details on the clothes as well – from the cut of each item of clothing to the button on the sleeve – for achieving the perfect vision.

Over the years TEODOR has become a brand that is the synonym of impeccable style and high quality.

The high quality of fabrics and the manufacturing of clothes is achieved thanks to a highly qualified designer team that personally selects each item in order to achieve the maximum in detail standard.

In our aspiration to offer our clients perfect vision and comfort for each season, the collections of TEODOR fashion brand consist of two lines: formal and business, and elegantly casual. Understanding the dynamic everyday life of modern man, we offer a wide range of models and high-quality natural materials, appropriate for each occasion, as well as the creation of a complete vision and impeccable style.

 

OUR MISSION

At TEODOR we know that people are our success. That is why our mission is to be a guide for quality and style in men’s fashion. We integrated our main activities, such as design, manufacturing, distribution, marketing and sales into one common goal: to create excellent products as models and price, in an attractive way and for the shortest time possible. TEODOR collections are a reflection of Bulgarian quality and world design. We rely on high-quality natural fabric.

At TEODOR we are inspired by the modern man, who is an individualist and carries the change. We know that the smallest things mean a lot. In our collections we highlight detail, from the cut to the button on the sleeve; the detail that makes the modern man stand out with and individual style and spirit.