Благодарим Ви за Вашата съпричастност и добър пример!

В Тера Мол вече е разположен специализиран контейнер за разделно събиране и дарение на дрехи и друг текстил от домакинствата, по мащабна национална инициатива на „Хюманита“ и Български червен кръст.
Ако из шкафовете или в килера ти се търкалят стари дрехи и други текстилни продукти, с които отдавна искаш да се разделиш, но не знаеш как, даваме ти чудесна възможност. В непосредствена близост да закрития паркинг на Тера Мол вече има поставен за целта контейнер. Остави в тнего старите дрехи, а нашите партньори от „Хюманита“ и БЧК ще преценят дали да ги дадат за рециклиране или за повторна употреба на нуждаещите се.
В контейнера могат да бъдат предавани следните чисти и годни за употреба текстилни продукти: дрехи и аксесоари към тях; чанти и колани; кърпи и хавлии; покривки и завеси; други текстилни продукти, но не могат текстилни отпадъци; замърсени текстилни продукти; юргани, килими, възглавници; стъкло; пластмаса.
Благодарение на разделното събиране на текстил в контейнерите, обозначени със знака на БЧК, успяват да се съхранят текстилните изделия с ценните природни суровини и труд, вложени в тях, и да се използват отново, постигайки значими екологични, социални и хуманитарни ползи. За целта текстилните изделия минават първо през фабрики за ръчно сортиране на всеки един артикул, след което оснoвната част от годния за употреба по първоначално предазначение текстил се връща обратно в икономиката и с нея се осигурява достъп до облекло и домашен текстил за хиляди хора в страни от Третия свят, където населението трудно може да си позволи закупуване на нови текстилни изделия.
С друга част се поддържа кризисен резерв към Фонда за бедствия, аварии и кризи към БЧК.
За всеки разделно събран килограм се генерира парично дарение за Фонда за бедствия, аварии и кризи към БЧК.
Негодният за директна употреба, но незамърсен текстил се транспортира към фабрики, за да се рециклира в други продукти, като например изолационни вати, тапицерии, настилки, пълнежи за матраци, почистващи кърпи, нишки и прежди за нови текстилни изделия и много други.
Благодарим Ви за Вашата съпричастност и добър пример!

305056110 1376768676188636 3085340729308667365 n