Get Adobe Flash player
Търсене
Абонирай се за новини

EU-програми

ПОДКРЕПА ПО ПРОЕКТ

BG16RFOP002-2.101-0411

OPIC

Със заповед № 3-ЦУ-2572/26.07.2021 г. Тера Център ЕООД беше одобрено за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.101 – „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП , засегнати от временните противоепидемични мерки II” -фаза 3 и получи финансова подкрепа в размер на 8 891,49 лв. за справяне с настъпилите икономически сътресения по повод пандемията от COVID -19.

Резултатите се изразяват в осигуряване на оборотен капитал за преодоляване недостига на средства за извършените разходи за услуги   и запазване дейността на дружеството след приключване на проекта.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално рзвитие и от националния бюджет на Република България и е в съответствие с изискванията на „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID -19.

Обща стойност на проекта е 8891,49 лв.

Начало на проекта: 17.06.2021 г.

Край на проекта 27.08.2021 г.