Get Adobe Flash player
Търсене
Абонирай се за новини

EU-програми

 ПОДКРЕПА ПО ПРОЕКТ

BG16RFOP002-2.095-4100

OPIC

Със заповед № 3-666/26.03.2021 г. Тера Център ЕООД беше одобрен за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.095 – „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП , засегнати от временните противоепидемични мерки” и получи финансова подкрепа в размер на 48 321,97 лв. за справяне с настъпилите икономически сътресения по повод пандемията от COVID -19.

Главната цел на проекта е осигуряване на оборотен капитал за справяне с последиците от пандемията.

Резултатите се изразяват в осигуряване на оборотен капитал за преодоляване недостига на средства за извършените разходи за консумативи и услуги  и запазване дейността на дружеството след приключване на проекта.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България и е в съответствие с изискванията на „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID -19.

Обща стойност на проекта е 48 321,97 лв.

 

Начало на проекта: 26.03.2021 г.

Край на проекта:     26.06.2021 г.