Get Adobe Flash player
Търсене
Абонирай се за новини

Услуги :: Ай енд Джи Брокерс 

IG Работно време Понеделник - петък: 10,00 - 18,00 
Контакти
0894 40 74 39
етаж минус 1
web & e-mail http://iandgbrokers.com

 

ИСТОРИЯ

Вече повече от 20 години Ай енд Джи Брокерс има забележително присъствие на българския застрахователен пазар. Компанията отбеляза динамично  развитие през последните няколко години и заема безспорна лидерска  позиция сред застрахователните брокери, като пласира годишно над 60 млн. лева премии и обслужва над 250 000 застрахователни полици.

Ай енд Джи Брокерс предлага обслужване на клиентите си в цялата страна чрез постоянно разрастваща се мрежа от офиси, към момента наброяваща повече от 140 офиса.

Компанията е ексклузивен представител на международната брокерска асоциация UNIBA Partners за България, съучредител на Българска асоциация на застрахователните брокери, член на Германо-българската търговско-индустриална камара, член на Конфиндустрия България, член на Консорциума на европейските застрахователни брокери (EIB). Членството на Ай енд Джи Брокерс в UNIBA Partners и EIB гарантира достъп до добри международни практики за управление на риска, международни стандарти и иновативни методи на работа, обслужване на глобални застрахователни програми и предоставяне на услуги на клиентите си по света чрез местни брокери-партньори.

Ай енд Джи Брокерс e сертифицитанa в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2008.

Презентационна брошура на Ай енд Джи Брокерс можете да изтеглите тук.

Ай енд Джи Брокерс  е съучредител и член на Българската асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ)

ДЕЙНОСТ

Нашият опит в  широк спектър от бизнес сегменти, подкрепен от ангажимента ни да предоставяме на  клиентите качествено обслужване и добавена стойност, са само някои от нещата, които ни открояват от останалите участници на пазара. Ще добавим и още:

 • >предлага пълния спектър от застрахователни продукти в обхвата на общо застраховане, животозастраховане и доброволно здравно осигуряване;
 • >задълбочено  познание на местния застрахователен пазар и  международните застрахователни практики;
 • >натрупан  опит и професионален екип, които гарантира  застрахователни услуги с качество и отдаденост;
 • >осигурява на своите клиенти компетентна помощ при настъпване на щета с цел получаване на справедливо застрахователно обезщетение;
 • >богат и разнообразен  портфейл от индивидуални  и корпоративни клиенти, с които са изградени дългосрочни партньорски взаимоотношения;
 • >бизнес  модел изцяло фокусиран върху специфичните нужди на всеки клиент – ключ  към нашия успех;
 • >внедрена Система за управление на качеството в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2008.

Какво предлагаме:

 • >проучване на застрахователния пазар за най-изгодни условия за определен вид застрахователен продукт
 • >информация за предлаганите към момента на пазара промоционални тарифи и условия
 • >препоръки за избор на условия на застраховката и застраховател
 • >сключване на застрахователна полица
 • >съдействие при завеждане на щети по време на действие на полицата

Ролята на застрахователния брокер:

 • >Застрахователният брокер е правен субект, който представлява клиента в отношенията му със застрахователните компании и всички други дейности, свързани със застраховането.
 • >Защитавайки интересите на своя клиент, а не тези на застрахователя, брокерът изпълнява ролята на застрахователен адвокат на клиента.
 • >Брокерът още контролира процеса на ликвидация на щетите, осъществява административна помощ, препоръчва и договаря икономически изгодни застрахователни покрития и условия, управлява рисковете, съпътстващи бизнеса на клиента чрез индивидуално структурирани застрахователни грограми.