Get Adobe Flash player
Търсене
Абонирай се за новини

Услуги :: Telenor

Telenor Работно време 10,00 - 20,00
Тел. за контакт 066 99 00 52
етаж партер
web site www.telenor.bg

Теленор България

Теленор България, част от PPF Group, е водеща телекомуникационна компания, предоставяща модерно мобилно изживяване и свързаност на световно ниво на над 3 милиона потребители. Клиентите на Telenor се възползват от ненадмината по своето качество мрежа, четирикратен носител на сертификата Best in Test, от несравнимо клиентско преживяване и уникална комбинация от цифрови услуги, мобилни технологии и развлекателни решения. Теленор има водещ в сектора на телекомуникациите подход за създаване на стойност за потребителите и инвестиции в технологии от ново поколение, водещи до положително въздействие и промяна за обществото и околната среда.

 

Telenor Bulgaria

Telenor Bulgaria, part of PPF Group, is a leading telecommunication company delivering an advanced mobile network experience and world-class connectivity to over 3 million customers. Telenor customers benefit from the unrivaled four-time winner Best in Test quality network, unparalleled customer experience, unique blend of digital services, mobile technologies and entertainment solutions. Telenor has a sector-leading approach in creating value to consumers and investing in next generation technologies driving positive impact and change for the society and the environment.