Get Adobe Flash player
Търсене
Абонирай се за новини

Услуги :: Telenor

Telenor Работно време 10,00 - 20,00
Тел. за контакт 066 99 00 52
етаж партер
web site www.telenor.bg

Теленор е водеща телекомуникационна компания, която предлага пълния набор от услуги (мобилни, фиксирани и пренос на данни) на над 4 милиона активни потребители в България. До 4 ноември 2014 г. компанията оперира на българския пазар под марката GLOBUL, а от 1 август 2013 г. е част от международната Теленор Груп, която оперира в 13 държави в Европа и Азия, и има над 176 милиона абонати.
Към края на септември 2014г., услугите на Теленор са достъпни за 99,98% от населението и на 99,50% от територията на България, а UMTS мрежата на компанията покрива 97,08% от населението на страната. Компанията предлага роуминг услуги в около 186 страни в партньорство с близо 490 международни телекомуникационни мрежи.
Към момента в Теленор работят над 2200 млади и висококвалифицирани специалисти, а продуктите и услугите на компанията се предлагат в близо 370 търговски обекта в цялата страна, сред които над 230 представителни магазина на Теленор и 140 магазина на официалните партньори Global Net Solutions и Internity.

Telenor is a leading telecommunication company that offers a full range of services: mobile, fixed and data, to over 4.0 million active subscribers in Bulgaria. By November 4, 2014, the company operated under the GLOBUL brand. Since August 1, 2013, it has been a part of Telenor Group which operates in 13 countries in Europe and Asia and has over 176 million subscribers.
As of end-September, 2014, Telenor services are available to 99.98% of Bulgaria's population, covering over 99.50% of the country's territory, and our UMTS network covers 97.08% of the population. The company offers roaming services in around 186 countries in partnership with around 490 international telecommunication networks.
Today Telenor Bulgaria employs over 2,200 highly motivated and qualified professionals. The company's products and services are offered at nearly 370 points of sale throughout the country, including about 230 Telenor stores and 140 stores of our official partners Global Net Solutions and Internity.