Get Adobe Flash player
Търсене
Абонирай се за новини

plostadka

Открий нови приятели на детска площадка Тера Мол

Тера Мол започна изграждането на открита детска площадка в непосредствена близост до мола, защото на площадките за игра децата развиват не само своите физически, но и социални умения – там те откриват първите си приятели, научават се да общуват, да споделят, да измислят.

Чрез играта децата развиват чувство за идентичност, самостоятелност, а също така и всички останали ценности важни за оформянето на личността. Детето се развива и се учи да се справя с различни ситуации, да планира действията си.

Когато децата играят заедно, те развиват своите социални умения. От взаимоотношенията си с другите деца на площадката развиват своето въображение и мислене. При среща с другите – сътрудничеството и общуването между децата става от самосебе си. Децата се научават да разграничават настроенията и чувствата на околните и да поемат социална отговорност.